Tjänster

 Bokslut

Årsavstämning, årsredovisning K1, K2 och K3.

 Skatter & deklarationer

Moms-, arbetsgivar- och inkomstdeklarationer med NE-bilaga för den enskilde företagaren samt K10 för ägare av fåmansföretag.

Bokföring

Löpande bokföring av affärshändelser och löner samt momsavstämningar.

 Löneadministration

Lönekörning, löneutbetalning, arbetsgivardeklaration, GDPR-anpassat lönebesked.

 Redovisning

Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innebär förutom att registrera företagets affärshändelser (att bokföra), att även bl a göra bokslut, deklarationer och rapportering.