GDPR

Ny lag

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, som gäller som lag i Sverige. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL – personuppgiftslagen och avser att ge ett starkare skydd till den enskilda individen.

Personbiträde

FIXA Redovisning behandlar personuppgifter för våra kunders räkning. Vi biträder våra kunder med att utföra hantering av löner. Vi är därmed personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Våra kunder är personuppgiftsansvariga. Därför har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal mellan FIXA Redovisning och FIXA Redovisnings befintliga kunder.
För alla nya kunder upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som FIXA Redovisning kan komma att behandla är av följande slag:
• Kontaktuppgifter, som namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
• Uppgifter om anställning, som anställningsnummer, avdelningstillhörighet, befattning och anställningstid.
• Uppgifter om hälsa och frånvaro, genom läkarintyg och uppgifter om sjukfrånvaro, tjänstledighet, eller föräldraledighet.
• Facklig tillhörighet.
• Uppgift om medlemskap i Svenska kyrkan (kyrkoskatt).
• Personnummer/samordningsnummer.
• Uppgifter om ekonomiska förhållanden, som bankkontouppgifter, uppgifter om lön och andra förmåner, försäkringsuppgifter, fordonsuppgifter.
• Bankkontonummer.
• Löneuppgifter (lönelistor).

Läs mer hos datainspektionen